Podsumowanie programu 2016/2017!

  Program „Trzymaj formę” był realizowany przez cały rok szkolny 2016/2017. Programem objęto całą społeczność szkolną wraz z wychowawcami i nauczycielami. Podjęte działania : Diagnoza wstępna w celu zbadania stanu faktycznego uczniów w formie ankiety anonimowej, Cała społeczność szkolna wzięła udział w badaniu wskaźnika BMI, Pedagogizacja rodziców z kl. IIa i IIb  w ramach programu…

„GALA TANECZNA”

Podczas obchodów Dnia Dziecka w naszym Gimnazjum odbyła się wyjątkowa „Gala Taneczna”. Impreza ta była podsumowaniem programu „Trzymaj Formę” Popisy taneczne uczniów oraz występy „gości specjalnych” zostały zaprezentowane  całej społeczności szkolnej . „Gala taneczna” była realizowana metodą projektu. Główny cel projektu  promowanie aktywności fizycznej . Cele szczegółowe: rozwijanie zainteresowań  uczniów w zakresie artystyczno-tanecznym, zwiększenie świadomości…