Czym jest program?

Poniżej przedstawiamy główne założenia i cele programu: Cel główny –     zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Adresaci programu –   uczniowie    V-VII     oraz     kl.II-III    i  ich rodzice. Uczestnicy programu –    dyrektor i wicedyrektor szkoły , nauczyciele , społeczność szkolna , higienistka szkolna, zaproszeni trenerzy. Czas trwania programu – rok szkolny…

Witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018!

Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do  ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” Wszelkie działania, które będą podejmowane w szkole oczywiście pojawią się tutaj na specjalnie stworzonym do tego celu blogu. Zapraszamy do odwiedzin!