„AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA NASZYCH DZIADKÓW”

„AKTYWNOŚĆ  FIZYCZNA  W  CZASACH   NASZYCH   DZIADKÓW „  –   PROJEKT       MEDIALNY      W RAMACH     PROGRAMU    „TRZYMAJ FORMĘ”  Termin realizacji : 15.03 – 10.05.2018r. Cel: zorganizowanie wystawy poświęconej wspomnieniom starszych ludzi na temat form spędzania wolnego czasu w okresie ich młodości. Działanie było skierowane do całej społeczności szkolnej: do wszystkich uczniów, do wychowawców i nauczycieli. Zebrane  eksponaty…