Czym jest program?

Poniżej przedstawiamy główne założenia i cele programu: Cel główny –     zwiększenie świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Adresaci programu –   uczniowie    V-VII     oraz     kl.II-III    i  ich rodzice. Uczestnicy programu –    dyrektor i wicedyrektor szkoły , nauczyciele , społeczność szkolna , higienistka szkolna, zaproszeni trenerzy. Czas trwania programu – rok szkolny…

Witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018!

Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do  ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” Wszelkie działania, które będą podejmowane w szkole oczywiście pojawią się tutaj na specjalnie stworzonym do tego celu blogu. Zapraszamy do odwiedzin!

Podsumowanie programu 2016/2017!

  Program „Trzymaj formę” był realizowany przez cały rok szkolny 2016/2017. Programem objęto całą społeczność szkolną wraz z wychowawcami i nauczycielami. Podjęte działania : Diagnoza wstępna w celu zbadania stanu faktycznego uczniów w formie ankiety anonimowej, Cała społeczność szkolna wzięła udział w badaniu wskaźnika BMI, Pedagogizacja rodziców z kl. IIa i IIb  w ramach programu…

Tajemnicze „E”

Projekt edukacyjny  „Chemia w kuchni – tajemnicze E” Cel: skutki spożywania produktów w których występują substancje chemiczne oznaczone znakiem „E” Projekt był realizowany od stycznia do marca 2017r. prze grupę uczniów z klas III: Dominika Zganiacz Julia Stolecka Aldona Młynarczyk Sara Bała Julia Kowalska Klaudia Chuda Kacper Stolecki Bartłomiej Kubka Uczniowie pod kierunkiem p. Iwony…

Pedagogizacja rodziców!

16 listopada 2016r. w naszej szkole odbyło się zebranie z rodzicami. Analizując wyniki ankiety anonimowej uczniów, która była diagnozą wstępną do programu „Trzymaj formę” ustaliliśmy, iż pedagogizacją zostaną objęci rodzice uczniów klas II. Porządek zebrania był następujący: p.Marzena zapoznała rodziców z Programem „Trzymaj formę” p.Hubert zaprezentował i omówił wyniki ankiet dotyczących ich dzieci oraz szczegółowo…

Kalkulator BMI

Kolejnym etapem diagnozy stanu zdrowia naszych uczniów był pomiar BMI. Jest to jeden z najbardziej efektywnych pomiarów dający obraz ogólnego stanu zdrowia badanej osoby. Oczywiście zakres do jakiego się odwołaliśmy w wynikach dotyczył wieku 13-15 lat.Wyniki przedstawiają się następująco! Dzięki tym badaniom uczeń wie i ma świadomość , że obliczanie BMI jest w celu :…

Ankieta zdrowotna dla uczniów!

W dniach 16-18.10.2017 nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili ankiety zdrowotne dla uczniów całej szkoły. Celem ankiety było pozyskanie informacji jak do zdrowego stylu życia oraz właściwego odżywiania podchodzą uczniowie naszej szkoły. Ankieta była oczywiście anonimowa i składała się z 18 pytań w tym dwa pytania były na potrzeby statystyczne: Ankietą objęto uczniów klas I, II i…